PROJEKTY MAS Libereckého kraje

Prezentace projektů podpořených nástrojem CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) na území jednotlivých MAS v Libereckém kraji.

Celkové náklady na projekty MAS0KčInvestiční0KčNeinvestiční0Kč
Celkový počet projektů MAS000

Kategorie projektů:
Operační programy: